Τεύχος 40 - Μάρτιος - Απρίλιος - Μάιος 2011
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια-Δημιουργικό: Γιάννης Αργυρίου
Κείμενα-Επιμέλεια ύλης: Εύη Τσιτιρίδου
Σκίτσα: Γιώργος Δημητρίου
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σ' αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν: Θανάσης Κωνσταντόπουλος, Μαρία Γρηγοροπούλου, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου, Ελένη Παπαϊωάννου
Εκτύπωση: ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΕΠΕΕ