Τεύχος 06 Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2003
Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: (010) 48 35 300, Τηλεομοιοτυπία: (010) 48 34 634
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Δημιουργικό: Ζωή Παναγιωτοπούλου
Κείμενα - Επιμέλεια ύλης: Εύη Τσιτιρίδου
Σκίτσα: Άκης Μελάχρης
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σχεδιασμός ηλεκτρονικής σελίδας: Ελένη Μαρίνη
Προγραμματισμός ηλεκτρονικής σελίδας: Δημήτρης Κατακαλαίος
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Δρ. Γιάννης Καραχρήστος, Γκέντσο Μπάνεφ, Γιάννης Πασχαλίδης,
Λίλα Πατσιάδου, Όλγα Σαπκίδη, Άρτεμις Τσίπη
Εκτύπωση
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.
Λεωφόρος Ηρακλείου 153, 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: 210 38 13 109
ISSN 1109-4591
Επιστροφή