Τεύχος 5ο Σεπτέμβριος - Οκτώβριος - Νοέμβριος 2002
Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: (210) 48 35 300, Τηλεομοιοτυπία: (210) 48 34 634
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Ιωάννα Μπουλτούμη
Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Δημιουργικό: Ζωή Παναγιωτοπούλου, Γ. Νικηφοράκης
Κείμενα - Επιμέλεια ύλης: Εύη Τσιτιρίδου
Σκίτσα: Άκης Μελάχρης
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σχεδιασμός ηλεκτρονικής σελίδας: Ελένη Μαρίνη
Ανάπτυξη εφαρμογών: Δημήτρης Κατακαλαίος
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Δρ. Γιάννης Καραχρήστος, Νάνσυ Σοφού, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου
 
Εκτύπωση
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.
Λεωφόρος Ηρακλείου 153, 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: (210) 38 13 109
ISSN 1109-4591
Επιστροφή