Τεύχος 04 Ιούνιος - Ιούλιος - Αύγουστος 2002
Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: 210 48 35 300, Τηλεομοιοτυπία: 210 48 34 634
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Ιωάννα Μπουλτούμη
Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Δημιουργικό: Ζωή Παναγιωτοπούλου
Κείμενα - Επιμέλεια ύλης: Εύη Τσιτιρίδου
Σκίτσα: Άκης Μελάχρης
Διόρθωση κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Δρ. Γιάννης Καραχρήστος, Δρ. Δημήτρης Παλαιοθόδωρος,
Δρ. Βίκυ Φωσκόλου, Φραγκίσκος Χατζηκόμνου
Εκτύπωση
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.
Λεωφόρος Ηρακλείου 153, 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: (010) 38 13 109
ISSN 1109-4591
Επιστροφή