Τεύχος 02 Δεκέμβριος - Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2002
Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: 210 48 35 300, Τηλεομοιοτυπία: 210 48 34 634
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Ιωάννα Μπουλτούμη
Καλλιτεχνική Επιμέλεια - Δημιουργικό: Ζωή Παναγιωτοπούλου
Επιμέλεια ύλης - Προσαρμογή κειμένων: Εύη Τσιτιρίδου
   
Σκίτσα: Άκης Μελάχρης
Επιμέλεια κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Μαριάνθη Μήκα, Θεμιστοκλής Μπουρόπουλος, Δρ. Θάνος Σιδέρης,
Γιώργος Τζεδόπουλος, Δρ. Βασιλική Φωσκόλου, Βαγγέλης Χριστοδούλου
Εκτύπωση
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.
Λεωφόρος Ηρακλείου 153, 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: (010) 38 13 109
[Επιστροφή]