Τεύχος 01 Σεπτέμβριος-Οκτώβριος-Νοέμβριος 2001
Τριμηνιαία έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού
Διεύθυνση: Πειραιώς 254, 177 78 Ταύρος
Τηλέφωνο: (210) 48 35 300, Τηλεομοιοτυπία (210) 48 34 634
Ιδιοκτήτης: Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
Εκδότης: Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου
Αρχισυντάκτης: Ιωάννα Μπουλτούμη
Καλλιτεχνικός Υπεύθυνος: Χαράλαμπος Μανώλογλου
Δημιουργικό: Αντώνης Μακρυγιάννης,
  Χαράλαμπος Μανώλογλου, Πάνος Πανόπουλος
Σκίτσα: Άκης Μελάχρης
Επιμέλεια κειμένων: Σταυρούλα Βαλασοπούλου
Σε αυτό το τεύχος συνεργάστηκαν
Μάρω Αλεξάκη, Μαριάνθη Μήκα, Δρ. Θάνος Σιδέρης,
Γιώργος Τζεδόπουλος, Δρ. Βασιλική Φωσκόλου
Εκτύπωση
ΒΙΒΛΙΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Ε.
Λεωφόρος Ηρακλείου 153, 142 31 Ν. Ιωνία
Τηλέφωνο: (010) 38 13 109
[Επιστροφή]