Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα

Δευτέρα,
6 Δεκεμβρίου 2021

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ»                    


Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού
e-mail: info@ime.gr Επικοινωνήστε μαζί μας


 Ιστορική και Αρχαιολογική Έρευνα

Η μελέτη του ελληνικού πολιτισμού, της ιστορίας και της αρχαιολογίας του Ελληνισμού, αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες δράσης του Ιδρύματος. Η ιστορική έρευνα που εκπονείται στο ΙΜΕ οδηγεί σε έργα ψηφιακής και έντυπης μορφής. Το Tμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, που υπάγεται στον Τομέα Έρευνας και Διαχείρισης Πολιτισμικής Πληροφορίας του Ιδρύματος, υποστηρίζει επίσης το σύνολο των έργων και δράσεων του Ιδρύματος με έρευνα και παροχή ιστορικής και πολιτισμικής πληροφορίας.

περισσότερα..

Η ανασκαφή του ΙΜΕ και του NAIM-BAS στη Χάλκα Μπουνάρ (Βουλγαρία)

Αρχαιολογικές ανασκαφές στις εγκαταστάσεις του «Ελληνικού Κόσμου» 
Πολιτική Απορρήτου copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ