ΝΗΠΙΑ ΚΑΙ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εισαγωγική δραστηριότητα πριν μπούμε στην έκθεση

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών.

Στους Αιγύπτιους:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Α. Εικόνες και σχήματα

Στην ενότητα που αναφέρεται στο Θαλή, μέσω διαδραστικών εκθεμάτων αναγνωρίζουμε τα διάφορα σχήματα που υπάρχουν στη φύση.

Β. Μουσική

Στην ενότητα που αναφέρεται στον Πυθαγόρα, τα παιδιά πειραματίζονται με τους ήχους μέσω διαδραστικών κατασκευών και παρατηρούν τη σχέση των μαθηματικών με τη μουσική.

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Στερεά εκ περιστροφής: τα παιδιά μέσω της κίνησης επίπεδων σχημάτων αντιλαμβάνονται τη διαφορά μεταξύ ευθύγραμμων και στερεών σχημάτων.

Σταθμός 5

Αστρονομία

Αναφορά στους αστερισμούς, τη Μικρή και τη Μεγάλη Άρκτο. Δίνεται έμφαση στα ονόματα των πλανητών και γίνεται σύνδεση με την αρχαιότητα και τους θεούς. Μέσω δραστηριοτήτων γίνεται κατανοητή στα παιδιά η εναλλαγή ημέρας και νύχτας καθώς και η κίνηση των πλανητών του ηλιακού συστήματος.

Β' ΚΑΙ Γ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εισαγωγική δραστηριότητα

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα, μέσω ταινίας, να παρακολουθήσουν πώς τα μαθηματικά βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Στους Αιγύπτιους, οι μαθητές:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στο Θαλή, οι μαθητές:

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Πυθαγόρα, οι μαθητές:

Σταθμός 3

Απόδειξη

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών αλλά και κατασκευών, οι μαθητές:

Σταθμός 5

Αστρονομία

Στο συγκεκριμένο σταθμό, οι μαθητές:

Σταθμός 6

Μαθηματικά κάθε μέρα

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, οι μαθητές:

Σταθμός 7

Το ταξίδι των χειρογράφων

Στο σταθμό 7 αναφερόμαστε στη συμβολή των Βυζαντινών και των Αράβων στη διάσωση αρχαίων μαθηματικών κειμένων μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Δ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εισαγωγική δραστηριότητα

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα, μέσω ταινίας, να παρακολουθήσουν πώς τα μαθηματικά βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Στην ενότητα που αναφέρεται στους Αιγύπτιους, οι μαθητές:

Στην ενότητα που αναφέρεται στους Βαβυλώνιους, οι μαθητές:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στο Θαλή, οι μαθητές:

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Πυθαγόρα, οι μαθητές:

Σταθμός 3

Απόδειξη

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 5

Αστρονομία

Στο συγκεκριμένο σταθμό, οι μαθητές:

Σταθμός 6

Μαθηματικά κάθε μέρα

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, οι μαθητές:

Σταθμός 7

Το ταξίδι των χειρογράφων

Στο σταθμό 7 αναφερόμαστε στη συμβολή των Βυζαντινών και των Αράβων στη διάσωση αρχαίων μαθηματικών κειμένων μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Εισαγωγική δραστηριότητα

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1:

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα, μέσω ταινίας, να παρακολουθήσουν πώς τα μαθηματικά βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Στην ενότητα που αναφερόμαστε στους Αιγύπτιους, οι μαθητές:

Στην ενότητα που αναφερόμαστε στους Βαβυλώνιους, οι μαθητές:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στο Θαλή, οι μαθητές:

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Πυθαγόρα, οι μαθητές:

Σταθμός 3

Απόδειξη

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 5

Αστρονομία

Στο συγκεκριμένο σταθμό, οι μαθητές:

Σταθμός 6

Μαθηματικά κάθε μέρα

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, οι μαθητές:

Σταθμός 7

Το ταξίδι των χειρογράφων

Στο σταθμό 7 αναφερόμαστε στη συμβολή των Βυζαντινών και των Αράβων στη διάσωση αρχαίων μαθηματικών κειμένων μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Εισαγωγική δραστηριότητα

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1:

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα, μέσω ταινίας, να παρακολουθήσουν πώς τα μαθηματικά βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Στην ενότητα που αναφέρεται στους Αιγύπτιους, οι μαθητές:

Στην ενότητα που αναφέρεται στους Βαβυλώνιους, οι μαθητές:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στο Θαλή, οι μαθητές:

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Πυθαγόρα, οι μαθητές:

Σταθμός 3

Απόδειξη

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 5

Αστρονομία

Στον συγκεκριμένο σταθμό, οι μαθητές:

Σταθμός 6

Μαθηματικά κάθε μέρα

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, οι μαθητές:

Σταθμός 7

Το ταξίδι των χειρογράφων

Στο σταθμό 7 αναφερόμαστε στη συμβολή των Βυζαντινών και των Αράβων στη διάσωση αρχαίων μαθηματικών κειμένων μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.

Β΄, Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ

Εισαγωγική δραστηριότητα

Στην είσοδο της έκθεσης τα παιδιά ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα των μαθηματικών στην καθημερινή ζωή καθώς και τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του πολιτισμού μας.

Δραστηριότητες κατά τη διάρκεια της πορείας μας στην έκθεση

Σταθμός 1:

Εισαγωγή – Προελληνικά μαθηματικά

Στον εισαγωγικό χάρτη της έκθεσης τα παιδιά εντοπίζουν τα σημαντικότερα κέντρα στην ιστορία των μαθηματικών, ενώ έχουν τη δυνατότητα, μέσω ταινίας, να παρακολουθήσουν πώς τα μαθηματικά βρίσκουν τη θέση τους στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης και του πολιτισμού.

Στην ενότητα για τους Αιγύπτιους, οι μαθητές:

Στην ενότητα για τους Βαβυλώνιους, οι μαθητές:

Σταθμός 2

Παρατήρηση και στοχασμός

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Θαλή, οι μαθητές:

Στην ενότητα του σταθμού που είναι αφιερωμένη στον Πυθαγόρα, οι μαθητές:

Σταθμός 3

Απόδειξη

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 4

Μέθοδοι και θεωρίες

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, μηχανικών και ψηφιακών, αλλά και κατασκευών οι μαθητές:

Σταθμός 5

Αστρονομία

Στον συγκεκριμένο σταθμό, οι μαθητές:

Σταθμός 6

Μαθηματικά κάθε μέρα

Μέσω διαδραστικών εκθεμάτων, οι μαθητές:

Σταθμός 7

Το ταξίδι των χειρογράφων

Στο σταθμό 7 αναφερόμαστε, μέσα από αντιπροσωπευτικά παραδείγματα, στη συμβολή των Βυζαντινών και των Αράβων στη διάσωση αρχαίων μαθηματικών κειμένων αλλά και σε σύγχρονους σπουδαίους μαθηματικούς.