Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Στα ίχνη των μύθων, στα χρόνια της Προϊστορίας

Μια περιπλάνηση στην προϊστορική Ελλάδα με όχημα τη μυθολογία, τα κείμενα του Ομήρου, των αρχαίων τραγικών και άλλων ποιητών. Τα ίχνη των Ελλήνων των Προϊστορικών χρόνων στο χώρο και στην τέχνη μάς αποκαλύπτουν έναν κόσμο στην αυγή του πολιτισμού. Με προβολές, αναγνώσεις και εικαστικές και σωματικές δραστηριότητες τα παιδιά ανακαλύπτουν, φωτίζουν και μαθαίνουν πτυχές του πολιτισμού μας κρυμμένες σε ιστορίες και εικόνες πριν ο χρόνος αρχίσει να μετρά για την ιστορία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Γ' Δημοτικού έως και Α' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 μαθητές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 60 λεπτά.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Εισαγωγή

Διαχωρισμός σχολικής ομάδας σε τρεις υποομάδες και εισαγωγή στο πρόγραμμα.

Κυρίως πρόγραμμα:

Χρήση και παρατήρηση ενός ιδιότυπου χρονολογίου.

Παιχνίδι ερωτήσεων με τη χρήση ενός ιδιότυπου ζαριού.

Επινόηση «φανταστικής» ιστορίας βάσει εικόνων ανά εποχή.

«Αποκρυπτογράφηση» των πρώτων ειδών γραφής.

Χαλασμένο τηλέφωνο με λέξεις/φράσεις από τον Όμηρο.

Δραματοποίηση μύθου.

Εντοπισμός ομοιοτήτων/διαφορών σε αντίγραφα χαρακτηριστικών αντικειμένων/ευρημάτων από την εποχή του χαλκού.

Χρήση κάτοψης νεολιθικού οικισμού σε επιδαπέδια κατασκευή.

Παιχνίδι αντιστοίχισης.

Επισήμανση:
Αναφορικά με το κυρίως πρόγραμμα ο/η μουσειοπαιδαγωγός υλοποιεί μέρος των δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής ομάδας.