Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Στα ίχνη των μύθων, στα χρόνια της Προϊστορίας

Μια περιπλάνηση στην προϊστορική Ελλάδα με όχημα τη μυθολογία, τα κείμενα του Ομήρου, των αρχαίων τραγικών και άλλων ποιητών. Τα ίχνη των Ελλήνων των Προϊστορικών χρόνων στο χώρο και στην τέχνη μάς αποκαλύπτουν έναν κόσμο στην αυγή του πολιτισμού. Με προβολές, αναγνώσεις και εικαστικές και σωματικές δραστηριότητες τα παιδιά ανακαλύπτουν, φωτίζουν και μαθαίνουν πτυχές του πολιτισμού μας κρυμμένες σε ιστορίες και εικόνες πριν ο χρόνος αρχίσει να μετρά για την ιστορία.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Γ' Δημοτικού έως και Α' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι 50 μαθητές. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 60 λεπτά.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Σκοπός

Το πρόγραμμα έχει τρεις βασικούς άξονες. Ξεκινώντας από την προϊστορία περνάμε στην ιστορία εμπλέκοντας ταυτόχρονα και τη μυθολογία. Κυρίως μας ενδιαφέρει πώς μέσα από τους μύθους, όπως αυτοί επιζούν μέχρι τα ιστορικά χρόνια, προσεγγίζουμε και διαβάζουμε τα σημάδια στο χώρο και τα αντικείμενα που προέρχονται από τα προϊστορικά χρόνια.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσεγγίσουμε τους τρεις άξονες (μυθολογία, προϊστορία, ιστορία) μέσω των γραπτών μύθων, όπως εμφανίζονται σε κείμενα της ιστορικής περιόδου (έπη, τραγωδίες κτλ.), σημάδια και αντικείμενα στο χώρο (ανάκτορα, κατοικίες, ακροπόλεις και τείχη) και αντικείμενα και άλλα ευρήματα τέχνης και καθημερινής χρήσης.

Στόχοι

  • Να διαφανεί η συνέχεια και η αλληλουχία των τριών αξόνων.
  • Να επισημανθεί η προσπάθεια των Ελλήνων να ενισχύσουν την κοινή τους ταυτότητα και την ιστορική τους συνέχεια.
  • Να αναδειχθεί η εξέλιξη και ανάπτυξη που σημείωσαν οι «Έλληνες» στους τομείς της οικονομίας, της θρησκείας, του πολιτισμού και της αρχιτεκτονικής κατά την προϊστορία.