Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Αναπαράσταση μιας ανασκαφής

Πώς γίνεται μια ανασκαφή; Ποιοι συνεργάζονται για να έρθουν στο φως κρυμμένοι θησαυροί του παρελθόντος; Πώς συντηρούνται τα ευρήματα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται μετά για να συνθέσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά μας; Ας πάρουμε λοιπόν τα εργαλεία του αρχαιολόγου για να ζήσουμε τη χαρά της ανακάλυψης του παρελθόντος!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Δ' έως Στ' Δημοτικού και μπορεί να δεχτεί μέχρι σαράντα οκτώ μαθητές. Υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα, στον εξωτερικό χώρο του Κτηρίου 9 του «Ελληνικού Κόσμου».


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

«Αρχαιολογικές Αναζητήσεις: Ανασκαφές στην Ομηρική Γραία».

http://extras.ha.uth.gr/oropos/index.shtml

[Πρόκειται για σελίδα της έκθεσης που έγινε με τα ευρήματα τα οποία ήρθαν στο φως στη Σκάλα Ωρωπού Αττικής κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια. Παράλληλα όμως έχει και πολλές πληροφορίες για τη δουλειά του αρχαιολόγου και τη διαδικασία της ανασκαφής.]

«Aρχαιολογία: νέες ανάγκες, νέες μέθοδοι», Αρχαιολογία και Τέχνες 46 (1993).

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=92

Παπαθανασόπουλος, Γ., «Η υποβρύχια αρχαιολογία και η σημασία της», Αρχαιολογία και Τέχνες 8 (1983), σελ. 16-23.

«Bιομηχανική Αρχαιολογία», Αρχαιολογία και Τέχνες 18 (1986).

http://www.arxaiologia.gr/site/content.php?sel=120