Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Αναπαράσταση μιας ανασκαφής

Πώς γίνεται μια ανασκαφή; Ποιοι συνεργάζονται για να έρθουν στο φως κρυμμένοι θησαυροί του παρελθόντος; Πώς συντηρούνται τα ευρήματα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται μετά για να συνθέσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά μας; Ας πάρουμε λοιπόν τα εργαλεία του αρχαιολόγου για να ζήσουμε τη χαρά της ανακάλυψης του παρελθόντος!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Δ' έως Στ' Δημοτικού και μπορεί να δεχτεί μέχρι σαράντα οκτώ μαθητές. Υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα, στον εξωτερικό χώρο του Κτηρίου 9 του «Ελληνικού Κόσμου».


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Εισαγωγή

Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται στον ανοιχτό στεγασμένο χώρο γύρω από τα σκάμματα για θέματα όπως:

 • τα στάδια προετοιμασίας μιας ανασκαφής
 • οι επιστημονικές μεθόδοι με τις οποίες εντοπίζουμε τους αρχαιολογικούς χώρους
 • οι ιδιότητες των ανθρώπων που εργάζονται σε μία ανασκαφή
 • ο συγκεκριμένος χώρος και τα σκάμματα (μάρτυρες, εποχές, στρωματογραφία κ.ά.)
 • τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν και οι μέθοδοι που θα ακολουθήσουν (ονοματολογία, τρόπος χρήσης, αιτιολόγηση)
 • οι κανόνες ασφαλείας των εργαζόμενων και των ευρημάτων
 • ο διαχωρισμός ομάδων και η ανάθεση ρόλων.

Βιωματικό κομμάτι

Οι συμμετέχοντες μπαίνουν στα σκάμματα και ξεκινάει η διαδικασία της έρευνας, της ανακάλυψης και της παρατήρησης.

Έχουν ρόλους που ανά τακτά χρονικά διαστήματα αλλάζουν, σύμφωνα με τις οδηγίες του μουσειοπαιδαγωγού, με σκοπό να βιώσουν όλα τα παιδιά όσες περισσότερες εργασίες είναι δυνατόν. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Απομακρύνουν τα χώματα με μυστρί και μικρούς κασμάδες.
 • Καθαρίζουν τα ευρήματα με σκουπάκια και μικρά βουρτσάκια.
 • Σχεδιάζουν το χώρο (κάτοψη σκάμματος).
 • Κρατούν το ημερολόγιο με τις παρατηρήσεις τους και με πληροφορίες.
 • Κοσκινίζουν το χώμα (σημαντικό το κάθε εύρημα ακόμη και το μικρότερο).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα συμπεράσματά της, τα ευρήματα και τις υποθέσεις της στις υπόλοιπες ομάδες.

Στο σημείο αυτό γίνεται αναφορά στις ιστορικές περιόδους με αφορμή τα ευρήματα που κρατούν τα παιδιά στα χέρια του και τη γενική εποπτεία που πλέον έχουν και για τα τέσσερα σκάμματα.

Κλείνοντας τη διαδικασία αναφερόμαστε στη διαδικασία της συντήρησης: πλύσιμο, καθαρισμός, καταγραφή κτλ.