Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    


Ταξίδι στην προεπαναστατική Ελλάδα... η ζωή των Ελλήνων μέσα από το βλέμμα των Ευρωπαίων περιηγητών
Η επαφή των Ευρωπαίων περιηγητών με τον ελληνικό χώρο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και η αποτύπωση των εμπειριών τους αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα, τα αρχαία μνημεία και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Οι μαθητές, μέσα από περιηγητικά κείμενα και εικόνες, γνωρίζουν πτυχές της ζωής των Ελλήνων. Η «περιήγηση» αυτή στο παρελθόν τούς δίνει ερεθίσματα για να δουν με νέα ματιά όσα διαδραματίζονται στη σύγχρονή τους πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως και Γ' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Ε', ΣΤ' Δημοτικού και Α', Β', Γ' Γυμνασίου

Δραστηριότητες πριν από την επίσκεψη

 1. Αναζητάμε πληροφορίες για την προεπαναστατική Ελλάδα (καθημερινή ζωή, ήθη και έθιμα, κοινωνικοπολιτική ζωή) καθώς και για τους περιηγητές που την επισκέφθηκαν εκείνη την περίοδο.
 2. Αναζητάμε πηγές της περιόδου εκείνης (χαρακτικά, πίνακες ζωγραφικής, γραπτές πηγές, χάρτες, μουσική, ποίηση).
 3. Με οδηγό ένα χάρτη -της Ευρώπης- ανακαλύπτουμε πιθανές πορείες περιηγητών και μέσα από υποθετικούς διαλόγους προσπαθούμε να κατανοήσουμε το χαρακτήρα των επαφών μεταξύ περιηγητών και ντόπιων.
 4. Χρησιμοποιώντας ένα λεξικό, εντοπίζουμε λέξεις που παραπέμπουν στην έννοια του περιηγητή.
 5. Αντλούμε πληροφορίες στο Διαδίκτυο γενικά για το «ταξίδι στην προεπαναστατική Ελλάδα».
 6. Συζητάμε τρόπους με τους οποίους σήμερα θα καταγράφαμε πληροφορίες για τα μέρη που έχουμε επισκεφθεί κατά τη διάρκεια των διακοπών μας.

Δραστηριότητες μετά την επίσκεψη

 1. Οργανώνουμε επισκέψεις σε μουσεία (π.χ. Μουσείο Μπενάκη, Λαογραφικό Μουσείο, Μουσείο Ακρόπολης) και αρχαιολογικούς χώρους και -σαν σύγχρονοι περιηγητές- καταγράφουμε σε μορφή ημερολογίου σκέψεις και εικόνες σχετικά με την περιήγησή μας εκεί.
 2. Με τη βοήθεια φωτογραφικής μηχανής συνθέτουμε ένα περιηγητικό άλμπουμ από μία επίσκεψη ή από το σύνολο των επισκέψεών μας σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
 3. Σε μία επίσκεψή μας, δημιουργούμε, με τη χρήση κάμερας, τη δική μας περιηγητική ταινία (ντοκιμαντέρ).
 4. Ο καθένας δημιουργεί σε χαρτί Α3 το δικό του χαρακτικό ή ζωγραφικό πίνακα με ένα θέμα που του κέντρισε το ενδιαφέρον σε μία επίσκεψη.
 5. Συνθέτουμε ομαδικά σε χαρτί του μέτρου ένα κολάζ φωτογραφιών των επισκέψεών μας και παράλληλα καταγράφουμε τις σκέψεις μας για τη διαδρομή μας στους χώρους αυτούς.
 6. Εντοπίζουμε από πηγές (λεξικά, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες) διαφορές και κοινά σημεία των τότε περιηγητών με τους σύγχρονους.