Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    


Ταξίδι στην προεπαναστατική Ελλάδα... η ζωή των Ελλήνων μέσα από το βλέμμα των Ευρωπαίων περιηγητών
Η επαφή των Ευρωπαίων περιηγητών με τον ελληνικό χώρο την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και η αποτύπωση των εμπειριών τους αποτελούν πολύ σημαντική πηγή πληροφοριών για την καθημερινή ζωή, τα ήθη και έθιμα, τα αρχαία μνημεία και την πολιτική κατάσταση της εποχής. Οι μαθητές, μέσα από περιηγητικά κείμενα και εικόνες, γνωρίζουν πτυχές της ζωής των Ελλήνων. Η «περιήγηση» αυτή στο παρελθόν τούς δίνει ερεθίσματα για να δουν με νέα ματιά όσα διαδραματίζονται στη σύγχρονή τους πραγματικότητα.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως και Γ' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Εισαγωγή

Γνωριμία με τους μαθητές, διάλογος σχετικά με την προεπαναστατική Ελλάδα και τους Ευρωπαίους περιηγητές.

Θεατρικό παιχνίδι και ζωγραφική με αφορμή το περιεχόμενο μιας περιηγητικής βαλίτσας της τότε εποχής.

Κυρίως πρόγραμμα

Διαχωρισμός ομάδας σε τέσσερις υποομάδες σύμφωνα με τους άξονες του προγράμματος (καθημερινή ζωή, ήθη και έθιμα, σχέση με την Αρχαιότητα, κοινωνικοπολιτική κατάσταση).

Εξέταση περιηγητικών κειμένων και επισήμανση των πληροφοριών που περιέχουν για τους Έλληνες της εποχής.

Παρατήρηση χαρακτικών της εποχής και επισήμανση των πληροφοριών που παρουσιάζουν.

Ενεργοποίηση της φαντασίας των μαθητών για να συμπληρώσουν γραπτά και να αποδώσουν κινητικά τα περιηγητικά κείμενα που τους δίνονται.

Χρήση της παραδοσιακής ενδυμασίας για την επισήμανση των κοινωνικών ομάδων της εποχής.

Ακρόαση και σύγκριση μουσικών κομματιών από την παραδοσιακή ελληνική και την ευρωπαϊκή κλασική μουσική της εποχής.

Επίλογος

Θεατρικό παιχνίδι με βάση τις εμπειρίες και τις προσδοκίες ενός σύγχρονου ταξιδιώτη/δημοσιογράφου και τις επαφές του με τους ανθρώπους που συναντάει. Τοποθέτηση στο χάρτη και σχολιασμός σημερινών φωτογραφιών από χώρες του κόσμου.

Επισήμανση:
Αναφορικά με το κυρίως πρόγραμμα ο/η μουσειοπαιδαγωγός υλοποιεί μέρος των δραστηριοτήτων ανάλογα με τις ανάγκες της σχολικής ομάδας.