Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    


ΗΛΙΟΣ, ΑΝΕΜΟΣ, ΝΕΡΟ: ενέργεια στο μέλλον

Κίνηση, τροφή, δύναμη, ζέστη, δροσιά και χιλιάδες άλλα πράγματα είναι μόνο ενέργεια. Κύρια πηγή της είναι ο Ήλιος. Την αντλούμε από τεράστιες αποθήκες που δημιoυργήθηκαν στη Γη πριν από εκατομμύρια χρόνια και δεν είναι ατελείωτες, ενώ μας προσφέρουν «δώρα» ακριβά και βρόμικα. Σήμερα ο άνθρωπος στρέφεται ξανά στις αέναες και ανεξάντλητες μορφές ενέργειας, τις οποίες από παλιά -με σοφία- χρησιμοποιούσε. Ο Ήλιος, η δύναμη του Αέρα, η δύναμη του Νερού, με τη συνδρομή της τεχνολογίας, παίζουν ξανά ρόλο στη ζωή μας και δίνουν ενέργεια καθαρή και προσιτή. Είναι οι νέες, πολύ παλιές, ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Δ' Δημοτικού έως Γ' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Σκοπός:
Να συνειδητοποιήσουμε τη σπουδαιότητα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου και του πλανήτη. Η ποιότητα και η ποσότητα της ενέργειας που αντλούμε είναι καθοριστικoί παράγοντες για την ποιότητα της ζωής μας.

Στόχοι:

  • Να κατανοήσουμε τον πρωταρχικό ρόλο του ήλιου στην παραγωγή ενέργειας.
  • Να διακρίνουμε τις ανανεώσιμες από τις μη ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
  • Να αντιληφθούμε γιατί οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι απαραίτητες για το παρόν και το μέλλον μας.
  • Να συνειδητοποιήσουμε την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας στην καθημερινή μας ζωή.
  • Να συνειδητοποιήσουμε το ρόλο που μπορούν να παίξουν για το μέλλον της χώρας μας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο.