Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Βυζάντιο, άνθρωποι και επικοινωνία

 

Το Βυζάντιο, λόγω της θέσης του, αποτελούσε σημαντικό επικοινωνιακό κόμβο. Η ανάπτυξη του πολιτισμού βασίστηκε σε ένα καλά δομημένο σύστημα επικοινωνίας, ανταλλαγής και κίνησης ανθρώπων. Το δίκτυο των χερσαίων και θαλάσσιων δρόμων, η αυτοκρατορική διοίκηση αλλά και το σύστημα των φρυκτωριών στο στρατό είναι κάποιες μόνο όψεις του δικτύου επικοινωνίας που διέθετε το Βυζάντιο. Οι μαθητές, μέσα από ποικίλες δραστηριότητες, έρχονται σε επαφή με τους τρόπους, τις δυνατότητες και τους περιορισμούς της επικοινωνίας στον πολυδιάστατο βυζαντινό χώρο.

 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως Β' Γυμνασίου και μπορεί να δεχτεί μέχρι πενήντα μαθητές.Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Σκοπός και στόχοι

Σκοπός του προγράμματος είναι να παρουσιαστεί η επικοινωνία στο Βυζάντιο και να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι συναναστρέφονταν και αντάλλασσαν ιδέες.

Στόχος είναι οι μαθητές:

  • να κατανοήσουν τις διαφορετικές πλευρές της επικοινωνίας (εμπόριο, διπλωματία, ιεραποστολή, επιστολογραφία, εκπαίδευση), όπως αυτές διαμορφώθηκαν και αναπτύχθηκαν στο Βυζάντιο
  • να αντιληφθούν ότι η ανάγκη επικοινωνίας οδήγησε στην πρόοδο της τεχνολογίας
  • να ανακαλύψουν τη συμβολή του συστήματος επικοινωνιών και μετακινήσεων στην οικονομική ζωή της αυτοκρατορίας
  • να δουν το ρόλο του Βυζαντίου ως τόπο ανταλλαγών και ελεύθερης διακίνησης ιδεών
  • να γνωρίσουν τις σχέσεις του βυζαντινού κράτους με τους γειτονικούς λαούς.