Για τον εκπαιδευτικό


Σχολικά εκπαιδευτικά προγράμματα >>    Αναπαράσταση μιας ανασκαφής

Πώς γίνεται μια ανασκαφή; Ποιοι συνεργάζονται για να έρθουν στο φως κρυμμένοι θησαυροί του παρελθόντος; Πώς συντηρούνται τα ευρήματα και πώς αυτά χρησιμοποιούνται μετά για να συνθέσουν την ιστορία και την πολιτιστική κληρονομιά μας; Ας πάρουμε λοιπόν τα εργαλεία του αρχαιολόγου για να ζήσουμε τη χαρά της ανακάλυψης του παρελθόντος!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές από Δ' έως Στ' Δημοτικού και μπορεί να δεχτεί μέχρι σαράντα οκτώ μαθητές. Υλοποιείται σε ειδικά διαμορφωμένα σκάμματα, στον εξωτερικό χώρο του Κτηρίου 9 του «Ελληνικού Κόσμου».


Σκοπός & Στόχοι Πρόγραμμα Προτεινόμενες δραστηριότητες Βιβλιογραφία & Δικτυογραφία

Σκοπός είναι τα παιδιά:

  • να βιώσουν τη διαδικασία ανασκαφής με επιστημονικές μεθόδους
  • να ανακαλύψουν τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αρχαιολόγοι
  • να γνωρίσουν τη μεθοδολογία που ακολουθείται αλλά και την προσπάθεια μελέτης, συντήρησης και διάσωσης των μνημείων μας
  • να ζήσουν τη χαρά της ανακάλυψης.

Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο μαγικό κόσμο της ανακάλυψης του παρελθόντος. Ταυτόχρονα, θα αποκτήσουν συνείδηση των κινδύνων που απειλούν τα μνημεία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της ανάγκης προστασίας τους.