Έτος:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000

< Επιστροφή
09-12-2021
SmartSubs

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΣΕ ΟΛΟΥΣ


Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

δίνει πρόσβαση στα άτομα με αναπηρία στις πολιτιστικές εκδηλώσεις

μέσα από ένα πρωτοπόρο και καινοτόμο ερευνητικό πρόγραμμα

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού δίνει τη δυνατότητα σε άτομα με προβλήματα ακοής να παρακολουθήσουν θεατρικές, και όχι μόνο, παραστάσεις με παροχή υπότιτλων, μέσω της χρήσης γυαλιών επαυξημένης πραγματικότητας (smart glasses).  Το σπουδαίο αυτό ερευνητικό έργο, το οποίο συνιστά και μια εφαρμογή αντίστοιχη της οποίας δεν υφίσταται στην Ελλάδα, υλοποιείται από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. «Δημόκριτος» και την εταιρεία Hypertech. Η συγκεκριμένη υλοποίηση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη και προώθηση της εγχώριας πολιτιστικής κληρονομιάς και του τουριστικού προϊόντος, αποτελώντας μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα πρόσβασης των πολιτιστικών εκδηλώσεων και από το ξενόγλωσσο κοινό. Το ΙΜΕ, καινοτομεί, για ακόμη μία φορά, εισάγοντας ένα νέο τρόπο παροχής υποτίτλων με μια επιπλέον σημαντική εφαρμογή για την Ελλάδα, η οποία διαθέτει πλούσιο πολιτιστικό απόθεμα και μεγάλη βιομηχανία φιλοξενίας. Ουσιαστικά, η χώρα μας τοποθετείται στο ίδιο κάδρο με αντίστοιχες, υψηλών προδιαγραφών εφαρμογές, όπως αυτή που πρόσφατα αναπτύχθηκε για το National Theater of London.

Η εφαρμογή, μέσα από τα καινοτομικά χαρακτηριστικά της, δημιουργεί μία μοναδική εμπειρία παροχής ατομικών υποτίτλων που απευθύνεται σε  κωφούς/ βαρήκοους και άτομα τρίτης ηλικίας με πρεσβυακουσία δίνοντας πρόσβαση στον πολιτισμό και άροντας τους κοινωνικούς αποκλεισμούς. Επιπλέον, απευθύνεται και στο ξενόγλωσσο κοινό, τα οποίο θα μπορεί πλέον να παρακολουθήσει μία ελληνική παράσταση στη γλώσσα που επιθυμεί με τον αυτόματο συγχρονισμό του ζωντανού προφορικού λόγου με τους γραπτούς υπότιτλους που θα προβάλλονται στα γυαλιά του χρήστη. Η εφαρμογή αναβαθμίζει ουσιαστικά την εμπειρία παρακολούθησης παρέχοντας στον θεατή την άνεση και την ευχέρεια να εστιάσει για πρώτη φορά στη δράση και όχι στους υπέρτιτλους, οι οποίοι απομακρύνουν το βλέμμα από την εξέλιξη της πλοκής.

Η πραγματοποίηση συνδυαστικής έρευνας πάνω στους τομείς του language recognition και sentence tagging, μετατροπής του ζωντανού προφορικού λόγου σε γραπτό και τον χρονισμό του με υπότιτλους για τη δημιουργία εφαρμογής παροχής υποτίτλων για «smart wearable glasses», καθώς και οι λειτουργικές δυνατότητες της εφαρμογής, αποτελούν μία καινοτόμο διαδικασία τόσο ως προς την παραγόμενη τεχνολογία, όσο και ως προς τις πρακτικές εφαρμογές της για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία, αλλά και στον πολιτισμό/τουρισμό.


Στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» θα γίνουν οι πιλοτικές δοκιμές τόσο σε θεατρικές παραστάσεις στο «Θέατρον», όσο και στις διαδραστικές προβολές στη «Θόλο», το Θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου».

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της Δράσης Ερευνώ – Δημιουργώ - Καινοτομώ συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εθνικούς πόρους μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ).

 

 

 

Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Πειραιώς 254, Ταύρος

Τ. 212 254 0000

facebook page

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης


copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ