Έτος:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000

< Επιστροφή
01-01-2003
Έκθεση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών»


Τo Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού οργανώνει και παρουσιάζει τη νέα μεγάλη έκθεσή του με τίτλο «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών».

Πρόκειται για μία μεγάλη έκθεση που αφορά την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών, με την οποία το ΙΜΕ επιχειρεί να προβάλει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πτυχές του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού.

Η έκθεση έχει θέμα την ανάπτυξη των μαθηματικών και της μαθηματικής σκέψης στον αρχαίο ελληνικό κόσμο, εποχή κατά την οποία τίθενται τα θεμέλια της επιστήμης, και επιχειρεί να αναδείξει τη σημασία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών για τον ελληνικό και ευρωπαϊκό πολιτισμό. Προτείνει σε όλους τους επισκέπτες ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης των μαθηματικών και του μαθηματικού τρόπου σκέψης και προσπαθεί να τους εισαγάγει στον κόσμο των ελληνικών μαθηματικών με τρόπο απλό και διασκεδαστικό, κάνοντας ευρεία χρήση προηγμένων τεχνολογικών εφαρμογών. Υιοθετώντας τις σύγχρονες αντιλήψεις για την εμπειρία της επίσκεψης στα μουσεία, η έκθεση προσφέρει πολλαπλά μέσα ερμηνείας, υποστηρίζει διαφορετικούς τρόπους μάθησης και είναι προσβάσιμη σε πολλά επίπεδα (φυσικό, διανοητικό, πολιτιστικό). Αυτό επιτυγχάνεται σε μεγάλο βαθμό με την αξιοποίηση των νέων μέσων (βίντεο, ψηφιακές διαδραστικές εφαρμογές, εκθέματα εικονικής πραγματικότητας), έναν τομέα στον οποίο το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία, τεχνογνωσία και άριστη υλικοτεχνική υποδομή.
Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής και φιλοσοφίας του Ιδρύματος, η έκθεση έχει δύο βασικούς στόχους-μηνύματα:

I. Να αναδείξει τα μαθηματικά των αρχαίων Ελλήνων ως θεμέλιο της επιστημονικής σκέψης.
II. Να τονίσει ότι τα μαθηματικά είναι για όλους, καθώς:

  • συμβάλλουν στην προσωπική ανάπτυξη του ατόμου
  • αποτελούν διανοητική πρόκληση
  • παρέχουν τη δυνατότητα υποβοήθησης σε διάφορες δραστηριότητές μας
    και
  • είναι αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού της κοινωνίας που τα παράγει και τα χρησιμοποιεί.

Η έκθεση καλύπτει ολόκληρη την περίοδο των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών από τον 6ο αιώνα π.Χ. έως και τον 4ο αιώνα μ.Χ. και αναφέρεται στα πιο σημαντικά «επεισόδια» και πρόσωπα της ιστορίας τους. Σύντομη αναφορά γίνεται, επίσης, στα προελληνικά μαθηματικά των Αιγυπτίων και των Βαβυλωνίων, όπως και στην πορεία των κειμένων των Ελλήνων μαθηματικών μετά το τέλος του αρχαίου κόσμου, από τα μοναστήρια του Βυζαντίου και τα αντιγραφικά εργαστήρια των Αράβων έως και την πρόσληψή τους από τους Ευρωπαίους επιστήμονες της Αναγέννησης και της περιόδου της Eπιστημονικής Eπανάστασης. Βασικές εφαρμογές των μαθηματικών σε άλλες επιστήμες κατά την περίοδο εκείνη, με ιδιαίτερη έμφαση στην αστρονομία, τη μαθηματική γεωγραφία και τη μουσική, συμπληρώνουν την εικόνα των ελληνικών μαθηματικών.

Παράλληλα, παρουσιάζεται επιγραμματικά το πολιτισμικό πλαίσιο ανάπτυξης της αρχαίας ελληνικής μαθηματικής σκέψης από τις ελληνικές πόλεις της Μικράς Ασίας και της Kάτω Ιταλίας έως την κλασική Αθήνα και την Αλεξάνδρεια των Eλληνιστικών χρόνων.

Το «ταξίδι» γνώσης που υπόσχεται η νέα έκθεση έχει επτά «σταθμούς».

Aυτές οι ενότητες-σταθμοί είναι:

1ος σταθμός: Εισαγωγή στην έκθεση - Εισαγωγή στο θέμα - Προελληνικά Μαθηματικά
2ος σταθμός: Παρατήρηση και Στοχασμός
3ος σταθμός: Απόδειξη
4ος σταθμός: Μέθοδοι και Θεωρίες
5ος σταθμός: Αστρονομία
6ος σταθμός: Μαθηματικά κάθε μέρα
7ος σταθμός: Το ταξίδι των χειρογράφων

Η έκθεση οργανώθηκε με γνώμονα την αυτονομία των «σταθμών» και τη δυνατότητα πολλαπλής πρόσβασης. O επισκέπτης έχει πολλές επιλογές σε σχέση με τον τρόπο που θα περιηγηθεί την έκθεση. Ένα πρωτοποριακό για την Ελλάδα ψηφιακό έκθεμα «πλοήγησης» τον υποδέχεται και τον βοηθά να επιλέξει τη δική του διαδρομή μέσα στην έκθεση, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά του, το γνωστικό επίπεδο, την ηλικία κτλ.

Τα μέσα παρουσίασης ποικίλλουν: πανό με εικόνες και κείμενα για μαθηματικά θέματα, πρόσωπα και επιτεύγματα, βίντεο με τρισδιάστατες αναπαραστάσεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για την έκθεση, διαδραστικά εκθέματα πολυμέσων για εμβάθυνση σε προβλήματα μαθηματικής φύσεως, αλλά και μηχανικά εκθέματα που προϋποθέτουν τη συμμετοχή του επισκέπτη. Σε χώρους ξεκούρασης και «ανάσας» παιδιά και ενήλικοι έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με δημοσιεύματα, βιβλία, αλλά και παιχνίδια σχετικά με το θέμα.copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ