Έτος:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000

< Επιστροφή
01-02-2004
Κύκλος σεμιναρίων «Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής πληροφορίας»


Μετά την επιτυχία του συνεδρίου «Πολιτισμική Σύγκλιση και Ψηφιακή Τεχνολογία» που διοργανώθηκε το Μάιο του 2003 και το έντονο ενδιαφέρον του κοινού που το παρακολούθησε, το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού προχώρησε στη διοργάνωση ενός κύκλου σεμιναρίων παρόμοιου ενδιαφέροντος. Τίτλος των σεμιναρίων είναι «Η χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής πληροφορίας» και στόχος τους η διαχείριση έργων πολιτιστικού περιεχόμενου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νέες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως είναι το διαδίκτυο, τα πολυμέσα, τα τρισδιάστατα γραφικά και η εικονική πραγματικότητα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών (GIS).

Τα σεμινάρια απευθύνονται σε μεγάλο εύρος κοινού από την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα, αλλά και ποικίλους επαγγελματικούς χώρους, όπως η πληροφορική, η μουσειολογία, τα μέσα επικοινωνίας, η ιστορία και η αρχαιολογία, οι τέχνες, η αρχιτεκτονική κτλ. H καινοτομία τους είναι ότι οι συμμετέχοντες θα κληθούν να παρουσιάσουν έργα τους με ανάλογο περιεχόμενο.

Η μακρόχρονη παρουσία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στον τομέα αυτό, καθώς και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία των εισηγητών, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διοργάνωση αυτών των σεμιναρίων.

Οι εισηγήσεις θα αρχίσουν το Φεβρουάριο του 2004 και θα διεξάγονται κατά κύριο λόγο στους χώρους του Πολιτιστικού Κέντρου «Eλληνικός Kόσμος». Θα διαρκέσουν 12 εβδομάδες και θα πραγματοποιούνται 3 έως 4 ώρες κάθε εβδομάδα. Στο τέλος του κύκλου των σεμιναρίων θα δοθούν βεβαιώσεις.copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ