Έτος:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

21-09-2022
ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 


ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

ENIGMA 2, μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου

Σχετικά δελτία τύπου:

21-09-2022

ENIGMA 2
Μετά την εντυπωσιακή προσέλευση του κοινού
η έκθεση παρατείνεται έως τις 25 Σεπτεμβρίου
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ