Έτος:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

16-10-2018
“UMBRELLA”: Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 


"UMBRELLA": Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

"UMBRELLA": Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

"UMBRELLA": Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

"UMBRELLA": Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση στο Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Σχετικά δελτία τύπου:

16-10-2018

“UMBRELLA”: Μια σύγχρονη εικαστική έκθεση
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ