Έτος:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

19-06-2018
Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

 


Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Διεθνές Gala Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού του 18ου IDCH

Σχετικά δελτία τύπου:

19-06-2018

Διεθνές Gala
Κλασσικού Μπαλέτου & Σύγχρονου Χορού
του 18ου IDCH

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ