Έτος:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

20-10-2016
«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση – ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

 


«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

«Σμύρνη μου αγαπημένη» 3ος Χρόνος Επιτυχίας! Η παράσταση - ορόσημο για το ελληνικό θέατρο συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Σχετικά δελτία τύπου:

21-02-2017

«Σμύρνη μου αγαπημένη»
Η επιτυχία συνεχίζεται!
Τελευταίες παραστάσεις

17-01-2017

«Σμύρνη μου αγαπημένη»
Η επιτυχία συνεχίζεται!

20-10-2016

«Σμύρνη μου αγαπημένη»
3ος Χρόνος Επιτυχίας!
Η παράσταση – ορόσημο για το ελληνικό θέατρο
συνεχίζεται για τρίτη χρονιά σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ