Έτος:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

16-04-2015
Εργαστήριο “How to be a good leader” στον «Ελληνικό Κόσμο»

 


Εργαστήριο “How to be a good leader” στον «Ελληνικό Κόσμο»

Εργαστήριο “How to be a good leader” στον «Ελληνικό Κόσμο»

Εργαστήριο “How to be a good leader” στον «Ελληνικό Κόσμο»

Εργαστήριο “How to be a good leader” στον «Ελληνικό Κόσμο»

Σχετικά δελτία τύπου:

16-04-2015

Εργαστήριο “How to be a good leader”
στον «Ελληνικό Κόσμο»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ