Έτος:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

19-01-2015
«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου


«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;» H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου στον «Ελληνικό Κόσμο» από 12 Δεκεμβρίου

Σχετικά δελτία τύπου:

19-01-2015

Τα παιδιά ψηφίζουν «Ελληνικό Κόσμο»
Δύο έκτακτα ολοήμερα εκπαιδευτικά προγράμματα
23 & 26 Ιανουαρίου

24-12-2014

«Eξαφάνιση των ειδών. Έρχεται το τέλος του κόσμου;»
H δημοφιλής έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου
στον «Ελληνικό Κόσμο»
από 12 Δεκεμβρίου

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ