Έτος:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

01-10-2014
Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 


Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Εκπαιδευτικό εργαστήρι «Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!» από την ομάδα KOKOIKA στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

Σχετικά δελτία τύπου:

09-02-2015

Εκπαιδευτικό εργαστήρι
«Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!»
από την ομάδα KOKOIKA ξανά
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

26-09-2014

Εκπαιδευτικό εργαστήρι
«Η ορχήστρα και το τσίρκο μπήκαν στο χορό!»
από την ομάδα KOKOIKA
στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ