Έτος:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

20-05-2014
«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014 H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη για παιδιά 5-12 ετών

 


«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

Σχετικά δελτία τύπου:

20-05-2014

«Καλοκαίρι στην πόλη» 2014
H εναλλακτική «κατασκήνωση» στην πόλη
για παιδιά 5-12 ετών

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ