Έτος:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006  2005  2004
Θεματικές ενότητες
< Επιστροφή

24-11-2011
«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»

 


«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο», το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας του «Ελληνικού Κόσμου»

Σχετικά δελτία τύπου:

24-11-2011
«Δαρβίνος: το μυστήριο της φύσης»
Νέα εντυπωσιακή 3D παραγωγή στη «Θόλο»,
το θέατρο Εικονικής Πραγματικότητας
του «Ελληνικού Κόσμου»

copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ