«Θόλος»
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr   
 Σταυροφορίες: Μύθος και Πραγματικότητα

Μεγάλη περιοδεύουσα έκθεση ιστορικού και αρχαιολογικού περιεχομένου που σχεδιάστηκε και οργανώθηκε από το Ίδρυμα Πιερίδη της Κύπρου (συντονιστής φορέας), το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, το Superintendence of Cultural Heritage της Μάλτας και το Instituto per le Technologie Applicate ai Beni Culturali-Consiglio Nazionale delle Richerche της Ιταλίας. Θέμα της ήταν η επίδραση των σταυροφοριών στους πολιτισμούς της Μεσογείου και αντίστροφα, ξεκινώντας από την αφετηρία τους τον 11ο αιώνα μέχρι και την εκδίωξη του Τάγματος των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη από τη Μάλτα το 1798. Πάνω από 200 ευρήματα -τα περισσότερα για πρώτη φορά- εκτέθηκαν σε μια εντυπωσιακή «καστροπολιτεία», εμπνευσμένη από μεσαιωνικά πρότυπα, που σχεδίασε ο επιμελητής της έκθεσης κ. Γιάννης Τουμαζής. Το ΙΜΕ συμμετείχε στην έκθεση σχεδιάζοντας και αναπτύσσοντας το πολυμεσικό έκθεμα «Ο κόσμος των Σταυροφοριών», το οποίο περιλάμβανε ψηφιακές εικόνες πραγματικών αντικειμένων, χάρτες και κείμενα.

Δείτε περισσότερα στο σχετικό κόμβο.

Επιστροφή  
 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ