Ελληνικός Κόσμος
Ωράριο Πρόσβαση


ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
 
Κέντρο Πολιτισμού
«Ελληνικός Κόσμος»
Πειραιώς 254
177 78 Ταύρος

Τηλ: 212 254 0000
hellenic-cosmos@ime.gr 

 
 ΜΕΛΙΣΣΑ, Κοσμώντας τον Μύθο“, Εικαστική Ομαδική Έκθεση στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 To πάρκο της Επιστήμης στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»

 
  copyright © ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ