© 2011
ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ
 

Από τις 24 Νοεμβρίου 2010 και για τρεις μήνες παρουσιάζεται στο «ΘΕΑΤΡΟΝ» του «Ελληνικού Κόσμου» η έκθεση «Ιστορίες νομισμάτων - Αφηγήσεις πόλεων». Εκατόν εξήντα σπάνια νομίσματα προσκαλούν τον επισκέπτη σε ένα γεωγραφικό ταξίδι από τη Θράκη έως και την Μεσοποταμία και σε ένα χρονικό από τον 6ο αι. π.Χ. έως και τον 3ο αι. μ.Χ. Η δομή της έκθεσης είναι θεματική με βάση την εικονογραφία.

Με την έκθεση αυτή το ΙΜΕ βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσει στο κοινό ένα μικρό δείγμα της Νομισματικής Συλλογής που αγόρασε στις 29 Νοεμβρίου 2007 από Γερμανό συλλέκτη και η οποία είχε δημιουργηθεί προπολεμικά. Η Συλλογή αριθμεί πάνω από 13.000 νομίσματα που αντιπροσωπεύουν τις περισσότερες περιοχές του αρχαίου ελληνικού κόσμου, από τη σημερινή Γαλλία έως την Αίγυπτο, με έμφαση στις περιοχές της Μαύρης Θάλασσας και της Μικράς Ασίας. Πρόκειται για την τέταρτη μεγαλύτερη στον κόσμο συλλογή μικρασιατικών νομισμάτων.

Τα νομίσματα που εκτίθενται, όπως άλλωστε και τα σύγχρονα, φέρουν μία παράσταση η οποία χαρακτηρίζει και ταυτίζει την εκδίδουσα αρχή (το βασίλειο, την πόλη-κράτος, τα Κοινά ή τις Συμμαχίες), αφού το νόμισμα, εκτός από αναπόσπαστο κομμάτι της οικονομικής ζωής μιας πόλης, είναι συγχρόνως και έκφραση της αυτονομίας και της πολιτισμικής της ταυτότητας.

Οι νομισματικοί τύποι απεικονίζουν θεούς, θεότητες, νύμφες και ήρωες που λατρεύονταν στην πόλη ή το βασίλειο που εξέδιδε το νόμισμα, καθώς και τα σύμβολά τους, αναπαραστάσεις ναών και δημόσιων κτηρίων, αγάλματα που κοσμούσαν ιερά ή δημόσιους χώρους, ή συνδυασμό οικοδομήματος και αγάλματος, πλουτοπαραγωγικές πηγές, τη χλωρίδα, την πανίδα, θέματα από την Ιλιάδα, μυθικά όντα, σκηνές ή αντικείμενα της καθημερινής ζωής. Επίσης, παρουσιάζονται προσωποποιήσεις εννοιών αλλά και όντων ή ονομασιών, συνήθως ποταμών, ουράνιων σωμάτων ή ακόμη και του ίδιου του ονόματος της πόλης («λαλούν σύμβολο»).

Τα νομίσματα μας πληροφορούν για ιστορικά γεγονότα, όπως τη διεξαγωγή πολέμου, τη μετονομασία πόλεων, την κτίση πόλεως ή αποικίας, τη σύναψη ομόνοιας ή συμμαχίας μεταξύ πόλεων, τη νεωκορία (το προνόμιο της κατασκευής ναού αφιερωμένου στην αυτοκρατορική λατρεία, το οποίο παραχωρούσε στις πόλεις ο Ρωμαίος αυτοκράτορας) και τον πλήρη τίτλο βασιλέων ή αυτοκρατόρων. Πολύτιμα για την ιστορική έρευνα και το δημόσιο βίο των ελληνικών πόλεων και βασιλείων είναι τα αναγραφόμενα ονόματα των αρχόντων.

Εκτός όμως από τις ιστορικές, πολιτικές, θρησκευτικές και περί το δημόσιο βίο αναφορές που μας παρέχει η εικονογραφία των νομισμάτων, μπορεί κανείς να αντλήσει και οικονομικές πληροφορίες για νομισματικές μεταρρυθμίσεις -όπως υποτιμήσεις-, για την έλλειψη μετάλλου και την αδυναμία νομισματοκοπίας.

Σε έξι βιτρίνες παρουσιάζονται νομίσματα που αναπαριστούν δειγματοληπτικά όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Διαδραστικός χάρτης αποτυπώνει τη γεωγραφική εξάπλωση της Συλλογής και τοποθετεί γεωγραφικά τις πόλεις από τις οποίες προέρχονται τα νομίσματα που εκτίθενται, ενώ ένα χρονολόγιο εξιστορεί την ενδιαφέρουσα ιστορική πορεία της Συλλογής.

Η έκθεση συνοδεύεται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Τα νομίσματα διηγούνται», για μαθητές από ΓΆ Δημοτικού έως και ΓΆ Λυκείου, και από εμπεριστατωμένο κατάλογο.

24.11.10 - 28.02.11
«ΘΕΑΤΡΟΝ», Αίθουσα Ισμήνη     http://coins.hellenic-cosmos.gr/