Από το Φεβρουάριο του 2003 ιστορικοί και αρχαιολόγοι με μεταπτυχιακή εξειδίκευση και εκπαιδευτική εμπειρία, που ανήκουν στο δυναμικό του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, διοργανώνουν κύκλους μαθημάτων για την ελληνική ιστορία και τέχνη που απευθύνονται σε ενηλίκους. Η τωρινή, τρίτη, περίοδος του προγράμματος (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2004) περιλαμβάνει σεμινάρια που διοργανώνονται γύρω από δύο βασικές θεματικές ενότητες: την Ιστορία και την ιστορία της τέχνης. Στην πρώτη θεματική ενότητα, της ιστορίας, προσφέρονται δύο ειδικά σεμινάρια με θέματα:

  • «Επικοινωνία και ιστορία στον 20ό αιώνα» (4 μαθήματα)
  • «Αθλητισμός στην αρχαία Ελλάδα» (5 μαθήματα)
Η δεύτερη θεματική ενότητα, της ιστορίας της τέχνης, περιλαμβάνει τρία ειδικά σεμινάρια με θέματα:
  • «Νεοελληνική ζωγραφική» (5 μαθήματα)
  • «Η πόλη από την Aρχαιότητα στο Βυζάντιο» (3 μαθήματα)
  • «Ιστορία του κινηματογράφου» (4 μαθήματα)

Στο πλαίσιο του προγράμματος προσφέρεται επίσης ένα σεμινάριο τριών μαθημάτων με τίτλο «Νεότεροι Ολυμπιακοί Αγώνες: Ένα θέατρο της παγκόσμιας ιστορίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα προβολών του Πολιτιστικού Κέντρου του ΙΜΕ «Ελληνικός Κόσμος».

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση http://lectures.ime.gr/ ή να επικοινωνήσετε με την Ελένη Μπίρη στα τηλέφωνα 211 7500 038, 210 3422 292 (ώρες 9.00-17.00).
Hλεκτρονικό ταχυδρομείο: lectures@ime.gr


O κύκλος σεμιναρίων με τίτλο «H χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας στην ανάδειξη της πολιτισμικής πληροφορίας» στοχεύει στην εξοικείωση με τη διαχείριση έργων πολιτιστικού περιεχόμενου χρησιμοποιώντας αποκλειστικά νέες ψηφιακές τεχνολογίες όπως είναι το διαδίκτυο, τα τρισδιάστατα γραφικά, η εικονική πραγματικότητα, τα γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών και τα πολυμέσα.

Tα σεμινάρια απευθύνονται σε μεγάλο εύρος κοινού από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα, αλλά και ποικίλους επαγγελματικούς τομείς: πληροφορική, αρχιτεκτονική, μέσα επικοινωνίας, τέχνες, μουσεία, πολιτιστικοί οργανισμοί, εταιρείες κτλ.

Η μακρόχρονη παρουσία του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού στον τομέα αυτό, καθώς και η μεταπτυχιακή εξειδίκευση και η επαγγελματική και εκπαιδευτική εμπειρία των εισηγητών, προσδίδουν ιδιαίτερη βαρύτητα στα σεμινάρια αυτά. Οι εισηγήσεις άρχισαν το Φεβρουάριο του 2004 και πραγματοποιούνται, κατά κύριο λόγο, στο Πολιτιστικό Κέντρο του ΙΜΕ «Eλληνικός Kόσμος».

Ο κύκλος των σεμιναρίων θα διαρκέσει 12 εβδομάδες, 3 έως 4 ώρες κάθε εβδομάδα και ο μέγιστος αριθμός συμμετεχόντων δε θα υπερβαίνει τα 25 άτομα.

Η έντυπη έκδοση «Υπάρχει σε όλα λύση; Ταξίδι στον Κόσμο των Αρχαίων Ελληνικών Μαθηματικών» είναι ένα συλλογικό έργο το οποίο πλαισιώνει την ομώνυμη έκθεση που φιλοξενείται στον «Ελληνικό Κόσμο». Μέσα από κείμενα και πλούσιο φωτογραφικό υλικό η έκδοση προσεγγίζει τόσο την ιστορία των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών όσο και τον τρόπο σχεδιασμού της έκθεσης. Ειδικότερα, παρουσιάζονται μορφές στην ιστορία της μαθηματικής επιστήμης, όπως ο Ευκλείδης, ο Αρχιμήδης και ο Απολλώνιος· εξετάζεται η αρχαία ελληνική αστρονομία ως επιστήμη στενά συνυφασμένη με τα μαθηματικά, καθώς και η σχέση μαθηματικών και μουσικής· ανιχνεύεται το κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο της ανάπτυξης των μαθηματικών στον ελλαδικό χώρο, από το μυκηναϊκό πολιτισμό και τις πρώτες μαρτυρίες για αριθμητικά στοιχεία έως το «ταξίδι» των αρχαίων ελληνικών μαθηματικών στη Δύση, είτε μέσω του Βυζαντίου είτε μέσω των Αράβων· τέλος, αναλύονται οι στόχοι της έκθεσης και η οργάνωσή της σε σταθμούς, που επιτρέπουν στον επισκέπτη να επιλέξει τη δική του διαδρομή στο χώρο. Η έκδοση διατίθεται και στα αγγλικά.