Ταυτότητα

Το περιοδικό ΙΜΕρος αποτελεί ετήσια επιστημονική έκδοση του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού. Στόχος του είναι να προβάλει το θεωρητικό και επιστημονικό υπόβαθρο των προγραμμάτων που υλοποιούνται στο ΙΜΕ, αλλά και να ενισχύσει τα ιδιαίτερα επιστημο-νικά ενδιαφέροντα των μελών του.

Kαθώς ένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του ΙΜΕ είναι η παρουσία ποικίλων ειδικοτήτων, τόσο του χώρου των ανθρωπιστικών όσο και του χώρου των θετικών και τεχνολογικών επιστημών, το περιοδικό ενδιαφέρεται να αποτυπώσει αυτή την ποικιλομορφία και να λάβει ενεργά μέρος στη θεωρητική μελέτη ζητημάτων που ανακύπτουν από την αλληλεπίδραση των ανθρωπιστικών επιστημών (κυρίως της αρχαιολογίας, της ιστορίας και της μουσειολογίας) με τα πολυμέσα και με τις νέες τεχνολογίες (κυρίως Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις και εικονική πραγματικότητα). Ως εκ τούτου, το περιοδικό είναι καινοτόμο, στο βαθμό που πραγματεύεται με τρόπο πραγματικά διεπιστημονικό ζητήματα και των ανθρωπιστικών και των θετικών επιστημών και υλοποιεί, μέσω των άρθρων του, τον πολυπόθητο διάλογο μεταξύ των δύο αυτών γνωστικών περιοχών, επιτρέποντας έτσι την εξερεύνηση αυτού του αδιαμόρφωτου χώρου και τη χάραξη μιας κοινής ερευνητικής πορείας.

Αντικατοπτρίζοντας τη συντακτική «γραμμή» της διεπιστημονικότητας, τα γνωστικά πεδία που περιλαμβάνει το περιοδικό στην ύλη του είναι:
- Oι τρόποι με τους οποίους οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διάσωση, την ανάπτυξη και τη διάδοση της πολιτισμικής πληροφορίας
- τα πρακτικά ζητήματα που αφορούν στην εφαρμογή, την οπτικοποίηση αλλά και την ανασύσταση της πολιτισμικής πληροφορίας
- και, τέλος, τα χαρακτηριστικά και οι ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών και μουσειολογικών ηλεκτρονικών εφαρμογών που σχετίζονται με την ανάπτυξη και διαχείριση της πολιτισμικής πληροφορίας.

Το περιοδικό περιλαμβάνει επίσης άρθρα αμιγώς ιστορικής ή τεχνολογικής κατεύθυνσης, που αφορούν σε ζητήματα ιστορίας, αρχαιολογίας, τέχνης και νέων τεχνολογικών εφαρμογών. Επιπλέον, ο ΙΜΕρος δημοσιεύει σε κάθε τεύχος του σύντομους καταλόγους σχετικούς με την ηλεκτρονική παρουσίαση θεματικών ενοτήτων, από τους τομείς της ιστορίας, της αρχαιολογίας και της διαχείρισης της πολιτισμικής κληρονομιάς. Έχουν ήδη εκδοθεί τα δύο πρώτα τεύχη του ΙΜΕρου και ετοιμάζεται το τρίτο. Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου, έχει προβλεφθεί η έκδοση θεματικών τευχών και συμπληρωματικών τόμων, που θα «στεγάζουν» μικρές μονογραφίες και πρακτικά ημερίδων που διοργανώνονται από το ΙΜΕ.

Κοινό

Tο περιοδικό απευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές από τους τομείς της αρχαιολογίας, της ιστορίας, των κλασικών και γενικότερα ανθρωπιστικών σπουδών, της μουσειολογίας και της πολιτιστικής διαχείρισης, αλλά και της πληροφορικής και διαχείρισης πληροφορίας. Eπίσης, απευθύνεται στο σπουδαστικό κοινό, καθώς και σε όποιον ενδιαφέρεται για τις καινοτόμες θεωρητικές και πρακτικές εξελίξεις σ' αυτούς τους τομείς.

Συνεργασίες

O ΙΜΕρος είναι, λοιπόν, ανοιχτός σε συνεργασίες που εντάσσονται στους παραπάνω θεματικούς άξονες, ανεξάρτητα από το αν το σημείο εκκίνησής τους είναι οι ανθρωπιστικές ή οι τεχνολογικές επιστήμες. Επιζητώντας το διεπιστημονικό διάλογο και το στοχασμό πάνω στις νεότερες εξελίξεις που αναπροσδιορίζουν τη σχέση των θεωρητικών και των θετικών επιστημών, το περιοδικό στοχεύει να αποτελέσει βήμα έκφρασης των σχετικών προβληματισμών, προτάσεων και ανησυχιών.

Δραστηριότητες

Στο πλαίσιο του ΙΜΕρου, διοργανώθηκε στις 22 Μαΐου 2002 στον «Ελληνικό Κόσμο» ημερίδα με θέμα το τρίπτυχο «Πολιτισμός-Νέες Τεχνολογίες- Εκπαίδευση». Ευρύτερος στόχος της ημερίδας ήταν να αναδειχθούν οι σχέσεις που αναπτύσσονται τα τελευταία χρόνια ανάμεσα στην έρευνα και ανάδειξη πολιτισμικών ζητημάτων, στη δραστηριότητα πολιτιστικών και ερευνητικών φορέων μέσα από τις εφαρμογές νέων ψηφιακών τεχνολογιών (Διαδίκτυο, ηλεκτρονικές εκδόσεις, τρισδιάστατες αναπαραστάσεις, εικονική πραγματικότητα) και στην εκπαιδευτική πρακτική σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Η ημερίδα σημείωσε μεγάλη επιτυχία, η προσέλευση του κοινού ήταν μεγάλη και η συζήτηση που ακολούθησε έδειξε ότι μόλις τώρα αρχίζει η θεωρητική ενασχόληση με τα προβλήματα που ανακύπτουν από την είσοδο των νέων τεχνολογιών στο χώρο των τεχνών και της εκπαίδευσης. Oμιλητές ήταν ο Καθηγητής του Παν. Κρήτης κ. Π. Κωνσταντόπουλος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Παν. Θεσσαλίας κ. Β. Παππάς, ο διδάσκων του Παν. Αιγαίου κ. Π. Κυριακουλάκος, ο Επίκουρος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Δ. Παπαλεξόπουλος, η Αρχιτέκτων-Ερευνήτρια του ΙΜΕ κα Μ. Λαφαζάνη και ο Λέκτορας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών κ. Μ. Σαντοριναίος. Όλοι εξήραν την πρωτοβουλία του Ιδρύματος να ξεκινήσει αυτή τη συζήτηση και ευχήθηκαν σύντομα να συνεχιστεί. Oι ομιλίες είχαν την ακόλουθη θεματολογία:
  • «Συστήματα πολιτισμικών πληροφοριών και διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς: Ζητήματα διεπιστημονικής προσέγγισης και εμπειρίες από τη διεξαγωγή ενός προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών».
  • «Ζητήματα διδακτικής της Πληροφορικής μέσα από το παράδειγμα των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών».
  • «Αισθητικές τάσεις στην πληροφορική κινηματογραφία (1960-2000)».
  • «Oι νέες τεχνολογίες και το αποσταθεροποιημένο αντικείμενο της (αρχιτεκτονικής) εκπαίδευσης».
  • «H μετατόπιση του Eκπαιδευτικού χώρου και η Aρχιτεκτονική της πληροφορίας».
  • «Η αξιοποίηση της ρομποτικής στην εκπαίδευση της Ψηφιακής Τέχνης. To «Project Kandinsky». Oι θεωρίες του Kandinsky σαν αφορμή για την δημιουργία ενός ρομπότ που ζωγραφίζει καθώς και συγκριτική μελέτη των δύο εποχών».

Τα πρακτικά της ημερίδας θα αποτελέσουν το περιεχόμενο του επόμενου τεύχους του περιοδικού.