Στις μεγαλύτερες βαρονίες του πριγκιπάτου της Αχαΐας συγκαταλέγεται και της Άκοβας με 24 φέουδα. Στην εικόνα, ελάχιστα λείψανα του κάστρου της Άκοβας.
Πάτρα, 6η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων. ΥΠΠΟ/ΤΑΠ.
Δημητριάδη-Καρποδίνη, Έ., Τα κάστρα της Πελοποννήσου, εκδ. Αδάμ, Αθήνα 1990, σ. 244, εικ. 196.
© ΥΠΠΟ