SUGGESTED BIBLIOGRAPHY

GENERAL MANUALS AND SOURCES

Arbel, B., Hamilton, B., Jacoby, D. (eds.), Latins and Greeks in the eastern Mediterranean after 1204, London 1989.
Carile, Α., "Partitio Terrarum Imperii Romanie", Studi Veneziani 7 (1965), 125-305.
Fedalto, G., La chiesa latina in Oriente, vol. 1-3, Verona 1973-1978.
Filangieri, R., I registri della cancelleria angioina, vol. 1-45, Νapoli 1950-2000.
Geanacoplos, D., Emperor Michael Palaeologus and the West, Harvard 1959. Trans. Κ. Politis, O aftrokrator Michael Palaiologos kai I Dysis (1258-1282). Meleti epi ton byzantinolatinikon scheseon, Athens 1969.
Geoffroy de Villehardouin, La conquete de Constantinople, Faral, E. (eds.), vol. 1-2, Paris 1938-1939. Trans. Κ. Antypas, I kataktisi tis Konstantinoupoleos, Athens 1985.
Gerland, E., Neue Quellen zur Geschichte des lateinischen Erzbistums Patras, Leipzig 1903.
Henri de Valenciennes, Histoire de l' empereur Henri de Constantinople, Longnon, J. (eds.), Paris 1948.
Housley, N., The later crusades, 1274-1580, Oxford 1992.
Jacoby, D., La feodalite en Grece medievale. Les "Assises de Romanie", sources, application et diffusion, Paris-La Haye 1971.
Jacoby, D., Societe et demographie a Byzance et en Romanie latine, Variorum Reprints 1975.
Jacoby, D., Recherches en Mediterranee orientale du XIIe au XVe siecle, Variorum Reprints 1979.
Laiou, A. E., Constantinople and the Latins. The Foreign Policy of Andronicus II, 1282-1328, Cambridge, Massachusetts 1972.
Laiou, A. E., Mottahedeh, R. P. (eds.), The crusades from the perspective of Byzantium and the Muslim world, Washington D.C. 2001.
Lock, P., The Franks in the Aegean (1204-1500), London-New York 1995.
Loenertz, R.-J., Byzantina et Franco-Graeca, vol. 1-2, Roma 1970, 1978.
Longnon, J. (eds.), Livre de la conqueste de la princee de la Moree, Chronique de Moree (1204-1305), Paris 1911.
Longnon, J., L' empire latin de Constantinople et la principaute de Moree, Paris 1949.
Marino Sanudo Torsello, Istoria del regno di Romania, Hopf, Ch. (eds.), in: "Chroniques greco-romanes inedites ou peu connues", Berlin 1873, 99-170. Translated and edited by Papadopoulou, Ε. I., Marinos Sanoudos Torsello, Istoria tis Romanias, Athens 2000.
Mayer, H. E., The crusades, Οxford 1990.
Miller, W., The Latins in the Levant. A History of Frankish Greece (1204-1566), London 1908. Trans, A. Fouriotis, Istoria tis Fragkokratias stin Ellada (1204-1566,3 Athens 1997.
Morel-Fatio, A. (eds.), Libro de los fechos et conquistas del Principado de la Morea. Chronique de Moree aux XIIIe et XIVe siecles, Geneve 1885.
Parmeggiani, A. (eds.), Libro dele uxanze e statuti delo Imperio de Romania, Spoleto 1998.
Robert de Clary, La conquete de Constantinople, Lauer, Ph. (eds.), Paris 1924. Trans. Μ. Lykoudis, I kataktisi tis Konstantinoupoleos, Athens 1990.
Runciman, St., Ηistory of the Crusades, vol. 1-3, Νew York 1964-1967.
Schirο, G. (eds.), Cronaca dei Tocco di Cefalonia di anonimo, Roma 1975.
Schmitt, J. (eds.), Τhe Chronicle of Morea, London 1904 & Kalonaros, P. P. (eds.), To Chronikon tou Moreos, Athens 1940.
Setton, Κ. M. (eds.), A History of the Crusades, vol. 1-5, Wisconsin 1969.
Setton, K. M., The Papacy and the Levant (1204-1571), Philadelphia 1976.
Topping, P., Studies on Latin Greece, A.D. 1205-1715, Variorum Reprints, London 1977.
Ntourou-Iliopoulou, Μ., I andegaviki kyriarchia stin Romania epi Karolou Α' (1266-1285), Athens 1987.
Tzamalis, Α. P., Ta nomismata tis Fragkokratias, 1184-1566, Athens 1981.

LATIN CONSTANTINOPLE

Angold, M., A Byzantine Government in Exile. Government and Society under the Laskarids of Nicaea (1204-1261), Oxford 1974.
Carile, Α., Per una Storia dell' Impero Latino di Costantinopoli (1204-1261), Bologna 1978.
Hendrickx, Β., "Regestes des empereurs latins de Constantinople (1204-1261/1272)", Byzantina 14 (1988), 7-222.
Hendrickx, Β., Oi politikoi kai stratiotikoi thesmoi tis Latinikis Aftokratorias tis Konstantinoupoleos kata tous protous chronous tis yparxeos tis,2 dissertation, Thessaloniki 1970, Athens 1999.
Wolff, R. L.,"The Latin Empire of Constantinople, 1204-1261", in: Setton, K. Μ. (eds.), A History of the Crusades, vol. II, 186-233.
Wolff, R. L., Studies in the Latin Empire of Constantinople, Variorum Reprints, London 1976.

THESSALONIKI

Tafrali, Ο., Thessalonike au 14eme siecle, Paris 1913, reprint Thessaloniki 1993.
Wellas, M. B., Das westliche Kaiserreich und das lateinische Koenigreich Thessalonike, Athen 1987.

PRINCIPALITY OF ACHAIA

Bon, Α., La Moree Franque. Recherches historiques, topographiques et archeologiques sur la Principaute d' Achaie (1205-1430), vol. 1-2, Paris 1969.
Chrysostomides, J. (eds.), Monumenta Peloponnesiaca. Documents for the History of the Peloponnese in the 14th and 15th centuries, Camberley 1995.
Hendrickx, B., "Quelques problemes a la conquete de la Moree par les Francs", Βυζαντινά 4 (1972), 373-388.
Ilieva, A., Frankish Morea (1205-1262). Socio-cultural Interaction Between the Franks and the Local Population, Athens 1991.
Longnon, J., Topping, P., Documents sur le regime des terres dans la Principaute de Moree au XIVe siecle, Paris 1969.
Perrat, Ch., Longnon, J., Actes relatifs a la Principaute de Moree, 1289-1300, Paris 1967.
Rodd, R., The Princes of Achaia and the Chronicles of Morea. A Study of Greece in the Middle Ages, vol. 1-2, London 1907.
Zakythinos, D. A., Le Despotat grec de Moree, vol. 1 (Paris, 1932) & vol. 2 (Athenes, 1953), reviewed edition Ch. Maltezou, London 1975.
Doanidou, S. I., To pringipato tis Achaias, Athens 1989.

DUCHY OF ATHENS

Gregorovius, F., Istoria tis poleos Athinon kata tous Mesous aionas apo tou Ioustinianou mechri tis ypo ton Tourkon kataktiseos, Trans. S. P. Lampros, vol. 1-3, Athens 1904, 1906.
Loenertz, R. J., "Athenes et Neopatras: Regestes et notices pour servir a l' histoire des duches catalans (1311-94)", "Regestes et documents pour servir a l' histoire ecclesiastique des duches catalans (1311-1395)", in: Byzantina et franco-graeca, Roma 1978.
Rubio I. Lluch, Α., Diplomatari del Orient catala, Barcelona 1947.
Setton, K. M., Athens in the Middle Ages, Variorum Reprints, London 1975.
Zachariadou, E. A., Romania and the Turks c. 1300-c. 1500, Variorum Reprints, London 1985.
Doanidou, S. I., I Fragkokratia stin poli ton Athinon, 1205-1456, Athens 1981.

EUBOEA

Bury, J. B., "The Lombards and the Venetians in Euboia", vol. 1, Journal of Hellenic Studies 7 (1886), 309-352.
Koder, J., "Negroponte. Untersuchungen zur Topographie und Siedlungsgeschichte der Insel Euboia waehrend der Zeit der Venezianerherrschaft", Tabula Imperii Byzantini 1, Wien 1973.
Loenertz, R. J., "Les seigneurs tierciers de Negropont de 1205 a 1280, Regestes et documents", Byzantion 35 (1965), 235-276.
Mastrodimitris, P. D., "Ai Assizai en Evoia", Archeion Evoikon Meleton 8 (1961), 249-252.
Mastrodimitris, P. D., "Aftokratorikai prosengiseis eis tin Evoian kata tin epochin tis Synodou tis Florentias", Archeion Evoikon Meleton 9 (1962), 168-176.
Mastrodimitris, P. D., "Ekthesi erevnon gia tin venetokratoumeni Evoia (1215-1470)", Archeion Evoikon Meleton 26 (1984-1985), 421-436.
Fousaras, G. I., "Oi dynastes tis Evoias sta chronia tis Fragkokratias", Archeio Evoikon Meleton 9 (1962), 130-151.

DUCHY OF THE AEGEAN

Fotheringham, J., Marco Sanudo, Conqueror of the Archipelago, Oxford 1915.
Loenertz, R.-J., Les Ghisi, dynastes venitiens dans l' Archipel, 1207-1390, Firenze 1975.
Setton, Κ., Europe and the Levant in the Middle Ages and the Renaissance, Variorum Reprints, London 1974.
Slot, J. B., Archipelagus turbatus. Les Cyclades entre colonisation latine et occupation ottomane, c. 1500-1800, Istanbul 1982.
Visvizis, Ι. Τ., "Naxiaka notariaka engrafa ton teleftaion doukon tou doukatou tou Aigaiou ", Epetiris Archeiou Istorias tou Ellinikou Dikaiou 4 (1951), 1-165.
Paschalis, D., Latinoi episkopoi Androu, 1208-1710, Athens 1927.
Paschalis, D., "I dytiki ekklisia eis tas Kykladas epi Fragkokratias kai Tourkokratias", Andriaka Chronika 1-2 (1948), 5-136.
Zerlentis, P., "Grammata Fragkon doukon tou Aigaiou Pelagous", Byzantinische Zeitschrift 13 (1904), 136-157.
Zerlentis, P., Grammata ton teleftaion Fragkon doukon tou Aigaiou Pelagous (1438-1565), Ermoupolis 1924.

RHODES

Delaville le Roulx, J., Les Hospitaliers a Rhodes (1310-1421), Variorum Reprints, London 1974.
Luttrell, Α., Latin Greece, the Hospitallers and the Crusades: 1291-1440, Variorum Reprints, London 1982.
Luttrell, A., The Hospitallers of Rhodes and their Μediterranean World, Variorum Reprints, London 1992.
Luttrell, A., The Hospitaller State of Rhodes and its Western Provinces, 1306-1462, Variorum Reprints, London 1999.
Kollias, I., Oi ippotes tis Rodou. To palati kai i poli, Athens 1991.
Tsirpanlis, Ζ., I Rodos kai oi noties Sporades sta chronia ton Ioanniton ippoton (14os-16os ai.), Rhodes 1991.
Tsirpanlis, Ζ., Anekdota engrafa gia ti Rodo kai tis noties Sporades apo to Archeio ton Ioanniton Ippoton (1421-1453), Rhodes 1995.

IONIAN ISLANDS

Schiro, G, "Il ducato de Leucade e Venezia fra il XIV e XV secolo", Byzantinische Forschungen 5 (1977), 353-379.
Soustal, P., Koder, J., "Nikopolis und Kephallenia", Tabula Imperii Byzantini 3, Wien 1981.
Avouris, S., Syntomos istoria tis Ekklisias ton Ionion Nison, Athens 1966.
Alvanas, F., Peri ton en Kerkyra titlon evgeneias kai peri ton timarion, Corfu 1894.
Asonitis, S., I andigaviki Kerkyra, Corfu 1999.
Tzannetatos, Th. S. (ed.), To praktikon tis Latinikis Episkopis Kefallinias tou 1264 kai i epitomi aftou, Athens 1965.
Tsitsas, Α., I ekklisia tis Kerkyras kata tin Latinokratias, Corfu 1969.