Στην τελευταία αυτή δεκαετία του 20ού αιώνα ο κόσμος όλος -και μαζί του και η Ελλάδα- συγκλονίστηκε από ραγδαίες αλλαγές στην πολιτική, την κοινωνία και την οικονομία. Η άρση του Ψυχρού Πολέμου, η πορεία ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής ενοποίησης και οι πολιτικοϊδεολογικές συγκλίσεις που συνέβησαν διαμόρφωσαν τα νέα περιβάλλοντα στα οποία εισήλθε η χώρα στην εποχή της παγκοσμιοποίησης. Τα ζητήματα του εκσυγχρονισμού του κράτους, της θέσης της χώρας σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο αλλά και του προσδιορισμού της εθνικής ταυτότητας αποτελούν τα ανοιχτά διακυβεύματα που αντιμετωπίζει η χώρα στην αυγή του 21ου αιώνα.