Στην περίοδο αυτή, οι μεταβολές στην πολιτική διακυβέρνηση ανατρέπουν παγιωμένες ιεραρχίες και κατεστημένα δεκαετιών. Η "αλλαγή", που αποτέλεσε το κορυφαίο σύνθημα της εποχής, δεν αφορούσε τόσο την υλοποίηση πραγματικών εξαγγελιών όσο το αδιαμφισβήτητο γεγονός της εισαγωγής κοινωνικών μεταρρυθμίσεων και της ανάδειξης νέων στρωμάτων που άλλαξαν το προφίλ της ελληνικής κοινωνίας. Η πολιτική πόλωση μεταξύ των δύο μείζονων πολιτικών σχηματισμών οξύνθηκε. Στο τέλος της δεκαετίας η συγκυβέρνηση Δεξιάς-Αριστεράς καθώς και η πτώση των καθεστώτων στην ανατολική Ευρώπη επιβεβαίωσαν συμβολικά πως τα παραδοσιακά ιδεολογικά προστάγματα είχαν οριστικά υπονομευτεί.