Η περίοδος αυτή εξελίσσεται σε διαφορετικούς χρόνους και βιώνεται πολύτροπα από τους ανθρώπους που βγαίνουν από τις τρικυμίες της δεκαετίας του '40. Από τη μια συντελούνται μεταβολές μεγάλης κλίμακας, όπως η αστικοποίηση, η βιομηχανική ανάπτυξη και η μετανάστευση. Πλάι σ' αυτές αναπτύσσονται αντιδράσεις στο εσωτερικό μιας διχασμένης κοινωνίας που συχνά αρνείται να διαπραγματευτεί με το παρελθόν της και αδυνατεί να εκλογικεύσει τα διλήμματά της (Κυπριακό, πολιτικοί κρατούμενοι).