Η περίοδος αυτή ξεκινά λίγο μετά την Απελευθέρωση και κλείνει ουσιαστικά με το τέλος της εμφύλιας σύγκρουσης που προκάλεσε βαθιά τραύματα στη χώρα, το δεύτερο μισό της δεκαετίας του '40. Πρόκειται για μια κρίσιμη εποχή, που χαρακτηρίζεται από την πορεία της πόλωσης μεταξύ των δύο υπερδυνάμεων (Η.Π.Α.-Ε.Σ.Σ.Δ.), η οποία οδήγησε στον Ψυχρό Πόλεμο. Οι συνέπειες τόσο της ενδοελληνικής διαμάχης όσο και της διεθνούς έντασης σημαδεύουν τις κοινωνικοπολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα για αρκετές δεκαετίες.