Αντιπροσωπευτικά έργα σημαντικών καλλιτεχνών του Μεσοπολέμου