Μετά την ανακωχή των Μουδανιών πολλοί κάτοικοι της Ανατολικής Θράκης αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να πάρουν το δρόμο της προσφυγιάς. Στη φωτογραφία πρόσφυγες στον κεντρικό δρόμο της Ανδριανούπολης. 1922.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Πολεμικού Μουσείου αρ. εισ. 3149.
© Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα.