Αναχώρηση προσφύγων από την Ανατολική Θράκη με πλοία.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Φωτογραφικό Αρχείο Λ. Σαμαρά αρ. ευρετ. 371.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.