Ο Δημήτριος Γούναρης. Ελαιογραφία του Ε. Θωμόπουλου.
Αθήνα, Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.
Εκπαιδευτική Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια, Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό,τόμος 3, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα 1991, σελ. 195.
© Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων.