Φωτογραφία της "Τριανδρίας" της Εθνικής Αμύνης (Ε. Bενιζέλος, Π. Δαγκλής, Π. Κουντουριώτης) και των συνεργατών της τον Οκτώβριο του 1916.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Φωτογραφικό Αρχείο Ε. Βενιζέλου αρ. 173.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.