Φωτογραφία των στρατιωτικών ηγετών της Επανάστασης του 1922.
Ακτσόγλου Ι., Χρονικό Μικρασιατικού Πολέμου 1919-1922, εκδόσεις Τροχαλία, Αθήνα 1998, σελ. 329.
© Ι. Ακτσόγλου.