Φωτογραφία από την είσοδο των αρχηγών της επαναστατικής επιτροπής Ν. Πλαστήρα, Στ. Γονατά και Δ. Φωκά στην Αθήνα στις 15 Σεπτεμβρίου 1922. Ο αθηναϊκός λαός τους επιφύλαξε θερμή υποδοχή.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Ιδρύματος Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου.
© Ίδρυμα Ιστορίας Ελευθερίου Βενιζέλου.