Το σπίτι του Βενιζέλου στη γωνία της λεωφόρου Πανεπιστημίου και Λυκαβηττού που λεηλατήθηκε από τους επιστράτους στη διάρκεια των "Νοεμβριανών". 1916.
Αθήνα, Ίδρυμα Ιστορίας Ε. Βενιζέλου.
© Ίδρυμα Ιστορίας Ε. Βενιζέλου, Αθήνα.