Φωτογραφία από το ταξίδι των μελών της Εθνικής Αμύνης από την Κρήτη στη Θεσσαλονίκη το Σεπτέμβριο του 1916. Διακρίνεται ο Ε. Βενιζέλος και ο ναύαρχος Π. Κουντουριώτης.
Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη, Φωτογραφικό Αρχείο Ε. Βενιζέλου αρ. ευρετ. 173.
© Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα.