Ο συνταγματάρχης Νικόλαος Ζορμπάς, επικεφαλής του Στρατιωτικού Συνδέσμου και ηγέτης του κινήματος στο Γουδί το 1909.
Αθήνα, Φωτογραφικό Αρχείο Ε.Λ.Ι.Α.
© Ελληνικό Λογοτεχνικό Ιστορικό Αρχείο, Αθήνα.